Zakup usługi konfekcjonowania przesyłek ws. decyzji podatkowych polegającej na nadruku adresów na drukach potwierdzenia odbioru oraz na dołączaniu tych druków na zapakowane decyzje podczas procesu wysyłania decyzji ws. podatku od nieruchomości na potrzeby Centrum Obsługi Podatnika w 2022 r.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi konfekcjonowania przesyłek ws. decyzji podat-kowych polegającej na nadruku adresów na drukach potwierdzenia odbioru oraz na dołącza-niu tych druków na zapakowane decyzje podczas procesu wysyłania decyzji ws. podatku od nieruchomości na potrzeby Centrum Obsługi Podatnika w 2022 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 2 do umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2021 | 12:00


» Location

00-950 Warszawa


» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in