Przyłączenie do sieci ENEA Operator obiektu "Stacja ładowania samochodów elektrycznych" zlokalizowanego w miejscowości Żnin-Wieś. Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Przyłączenie do sieci ENEA Operator obiektu "Stacja ładowania samochodów elektrycznych" zlokalizowanego w miejscowości Żnin-Wieś. Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.10.2021 | 10:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o., Warmińskiego 8, 85-054, Bydgoszcz


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Enea Operator Sp. z o. o., Warmińskiego 8, 85-054, Bydgoszcz, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in