Dostawa bram głosowych VoIP 8FXS

» Notice description

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa 5 szt. bramy głosowej VoIP typ Grandstrem HT 818 8FXS.
Warunki dot. dostawy:
• adres dostawy: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul. Korfantego 2, 45-077 Opole,
• w cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z zakupem na przedstawionych
warunkach w tym koszt dostawy pod w/w adres,
• termin płatności: do 30 dni liczonych od dnia odbioru prawidłowo wystawionej faktury VAT,
• Wykonawca dostarczy urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i montażowych.
Urządzenie musi pochodzić z produkcji seryjnej przeznaczonej na rynek UE, wyprodukowane w
2021 roku.
• gwarancja na dostarczone urządzenie 24 miesiące licząc od daty dostawy.
• termin realizacji zamówienia do 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia
Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem że:
- jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,
- przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, właściwej jakości i może być używany bez naruszenia
praw własności osób trzecich w tym praw patentowych i praw autorskich.
Zamawiający informuje, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się złożeniem
zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2021 | 10:00


» Location

45-077 Opole


» Category assortment

  • Telecommunications infrastructure

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
45-077 Opole
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in