Oczyszczenie pasa technologicznego Linii WN, SN i nn z drzew, krzewów oraz gałęzi na terenie Oddziału Dystrybucji Poznań oraz Rejonów Dystrybucji Chodzież, Piła oraz Wałcz dla zadań 1 do 8

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Oczyszczenie pasa technologicznego Linii WN, SN i nn z drzew, krzewów oraz gałęzi na terenie Oddziału Dystrybucji Poznań oraz Rejonów Dystrybucji Chodzież, Piła oraz Wałcz dla zadań 1 do 8

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.10.2021 | 09:00


» Location

Enea Operator Sp. z o.o., Poznańska 34, 64-920, Piła


» Category assortment

  • Forestry-related services

» Buyer data

Enea Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in