Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie roboty budowlanej dla zasilenia w energię elektryczną domu jednorodzinnego w m. Dziadowo gm. Gryfice d.z nr 152/8

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie roboty budowlanej dla zasilenia w energię elektryczną domu jednorodzinnego w m. Dziadowo gm. Gryfice d.z nr 152/8

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.10.2021 | 10:00


» Location

ENEA Operator sp. z o.o., Jacka Malczewskiego 5/7, 71-616, Szczecin


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in