BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach Górnych – etap II” na terenie działki 44/48.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi udostępniona ze SWZ dokumentacja techniczna, w szczególności projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz przedmiar robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.10.2021 | 10:00


» Location

59-300 Lubin


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Lubin – Urząd Gminy w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in