Sukcesywne dostawy roztworów mianowanych w podziale na 4 części zamówienia

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy roztworów mianowanych w podziale na 4 części zamówienia:
1) Część 1: Roztwory mianowane dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych
2) Część 2: Roztwory mianowane dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej
3) Część 3: Roztwory mianowane dla Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów
4) Część 4: Roztwory mianowane dla Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli

zgodnie z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ).
Przedmiot zamówienia szczegółowo określony w załączniku nr 2 przygotowano w oparciu o realizację dostaw w okresie ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem bieżącego zapotrzebowania w ramach prowadzonych badań naukowych i laboratoryjnych - określone ilości są szacunkowe, mogą ulegać zmianom w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.10.2021 | 10:00


» Location

24-100 Puławy


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in