Utrzymanie i wsparcie techniczne systemu Quorum oraz dostęp do dodatkowych usług

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i wsparcie techniczne do systemu Quorum oraz dostęp do dodatkowych usług.
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w szczególności poprzez świadczenie następujących usług:
2.1 utrzymania i wsparcia technicznego;
2.2 asysty;
2.3 rozwoju;
2.4 dostępu do następujących narzędzi:
2.4.1 zarządzania danymi kadrowo-płacowymi poprzez przeglądarkę internetową;
2.4.2 przygotowywania i przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną e- Deklaracji (w wersji bez limitu użytkowników);
2.4.3 automatycznego importu danych z modułu FK w celu sporządzenia dokumentu do wysyłki w JPK,
2.4.4 rejestracji czasu pracy,
2.4.5 obsługi wniosków urlopowych
3. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy”, a w szczególności załącznik nr 3 do umowy pn. „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2021 | 11:00


» Location

00-507 Warszawa


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in