Badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od 01.01.-31.12.2021 r. i za okres od 01.01.-31.12.2022 r., na które składają się jednostkowe roczne sprawozdania finansowe oddziałów wojewódzkich i Centrali NFZ oraz roczne łączne sprawozdanie finansowe NFZ z opcją przedłużenia na kolejny dwuletni okres

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od 01.01.-31.12.2021 r. i za okres od 01.01.-31.12.2022 r., na które składają się jednostkowe roczne sprawozdania finansowe oddziałów wojewódzkich i Centrali NFZ oraz roczne łączne sprawozdanie finansowe NFZ z opcją przedłużenia na kolejny dwuletni okres”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji.
3. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji.
4. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia możliwość skorzystania z prawa opcji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.10.2021 | 10:00


» Location

02-390 Warszawa


» Category assortment

  • Audit and controlling

» Buyer data

Narodowy Fundusz Zdrowia
Grójecka 186
02-390 Warszawa
telefon: 225726000
fax: Brak
email: infolinia@nfz.gov.pl
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in