Dostawa energii elektrycznej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej (obejmująca sprzedaż energii elektrycznej bez świadczenia usługi dystrybucyjnej do budynków i punktów poboru energii elektrycznej) na potrzeby:
1) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie;
2) Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w Warszawie;
3) Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie;
4) Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 2.1 – 2.4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, oraz Załącznik nr 1a do SWZ – Formularz cenowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.10.2021 | 12:00


» Location

02-097 Warszawa


» Category assortment

  • Electricity and heat

» Buyer data

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in