Świadczenie usług pocztowych za pośrednictwem Agencji Pocztowej w Częstochowie przy ulicy Krasińskiego

» Notice description

Typ postępowania: sektorowe podprogowe (zamówienia dodatkowe)
Rodzaj postępowania: usługa
Tryb postępowania: procedura otwarta
Data ogłoszenia: 2021-09-23
Obszar dostaw, usług, robót budowlanych: śląskie

zaproszenie do złożenia oferty:

formularz ofertowy:

kalkulacja ceny:


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2021 | 23:59


» Location

Ofertę należy przesłać skanem na adres mailowy: bozena.chwedczuk@poczta-polska.pl lub w formie papierowej na adres:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Region Sieci Katowice
Dział Koordynacji Sieci
Pokój nr 244
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice
w terminie: do 24.09.2021 r


» Category assortment

  • Post and courier services

» Buyer data

Ofertę należy przesłać skanem na adres mailowy: bozena.chwedczuk@poczta-polska.pl lub w formie papierowej na adres:
Poczta Polska Spółka Akcyjna
Region Sieci Katowice
Dział Koordynacji Sieci
Pokój nr 244
pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice
w terminie: do 24.09.2021 r


» Contact details

Available after sign in

Sign in