Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do realizacji projektu ABM3 (części 1-7)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zużywalnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w Zaproszeniu do złożenia oferty. Odczynniki i materiały zużywalne posłużą do celów naukowych, w ramach realizacji projektu ABM3.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.10.2021 | 10:00


» Location

02-776 Warszawa


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in