Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją inwestycji: ”Budowa hali widowiskowo-sportowej”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją inwestycji: ”Budowa hali widowiskowo-sportowej” z podziałem na zadania:
Zadanie 1: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej.
Zadanie 2: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zadanie 3: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2021 | 11:00


» Location

08-521 Dęblin


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Lotnicza Akademia Wojskowa
Ul. Dywizjonu 303 nr 35
08-521 Dęblin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in