Przeprowadzenie audytu w zakresie dotyczącym dostępności cyfrowej strony internetowej podstawowej, strony BIP, intranetu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. A. Grucy CMKP zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019r. poz. 1696) oraz ustawy o z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfr

» Notice description

Przeprowadzenie audytu w zakresie dotyczącym dostępności cyfrowej strony internetowej podstawowej, strony BIP, intranetu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. A. Grucy CMKP zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019r. poz. 1696) oraz ustawy o z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 848) w tym, z wszystkimi wytycznymi WCAG 2.1 zawartymi w załączniku do tej ustawy”

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.10.2021 | 14:00


» Location

05-400 Otwock


» Category assortment

  • Audit and controlling

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in