Wykonanie robót budowlanych w celu poprawy warunków ewakuacji ludzi z III - go piętra budynku Szpitala Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej

» Notice description

Wykonanie robót budowlanych w celu poprawy warunków ewakuacji ludzi z III - go piętra budynku Szpitala Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2021 | 08:00


» Location

28-500 Kazimierza Wielka


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej
ul. Partyzantów 12
28-500 Kazimierza Wielka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in