Bezgotówkowy zakup paliw w postaci: benzyny bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego oraz zakup usługi mycia – dla pojazdów eksploatowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw w postaci: benzyny bezołowiowej Pb-95 i oleju napędowego oraz zakup usługi mycia – dla pojazdów eksploatowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ.
3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ.
4. Zamawiający wskazał na minimalne wymogi i standardy jakościowe świadczonych dostaw, spełnienia których oczekuje. Oczekiwany rezultat zamówienia, jaki Zamawiający chce osiągnąć, został precyzyjnie opisany w opisie przedmiotu zamówienia. Jego realizacja możliwa jest dla większości podmiotów funkcjonujących na rynku w tym zakresie. W związku z tym to cena oferty powinna decydować o konkurencyjności oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2021 | 09:00


» Location

40-037 Katowice


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in