"Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania chodnika ul. Kościelnej w miejscowości Łęczyce”

» Notice description

Zamówienie obejmuje budowę chodnika przy ul. Kościelnej na działce nr 159 w m. Łęczyce, w zakresie zgodnym z załączoną dokumentacją:
• wykonania chodnika o szerokości 1,5 – 1,7 m i długości 489,9 m wraz z wjazdami na posesje (kostka wibroprasowana 8 cm)
• wykonania poszerzenia drogi
• zjazdy na pole (tłuczeń)
• umocnienie skarpy (płyta MEBA)
• wykonanie barierki (U-12a)
• wykonanie cieku przykrawężnikowego
• wykonanie regulacji studzienek (m.in. wod-kan)
• wykonania humusowania skarp z obsianiem mieszanką traw
• wykonania oznakowania (przejście dla pieszych)
• usunięcie karp korzeniowych (po wyciętych drzewach)
6.2 Opis przedmiotu zamówienia określają:
* Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt budowlany
* Załącznik nr 3a do SWZ – Uzupełnienie dokumentacji projektowej - dodatkowe rysunki wykonawcze
* Załączniki nr 4 do SWZ – Projekt docelowej organizacji ruchu,
* Załączniki nr 5 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
* Załącznik nr 6 do SWZ – Zgłoszenie robót budowlanych

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2021 | 10:00


» Location

84-218 Łęczyce


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Łęczyce
ul. Długa 49
84-218 Łęczyce
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in