Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej w zakresie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu - budynek nr 2 parku handlowego wielkopowierzchniowego wraz z towarzyszącymi budowlami, urządzeniami budowlanymi i obiektami małej architektury (nr sprawy: 21-G5/S/00723, IV gr. 130 kW) w m. Białki, nr dział.: 1-1215/11, gm.: Siedlce

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.10.2021 | 08:00


» Location

08-110 Siedlce


» Category assortment

  • Landscaping services
  • Design services
  • Consultancy

» Buyer data

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in