Przedmiotem zamówienia jest: Remont pomieszczeń laboratorium promieniowania jonizującego oznaczonych numerami 213a, 213b, 213 c i 213g zlokalizowanych na II piętrze w budynku A w obiekcie Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, numer ewidencyjny działki 50 w obrębie 5-03-01.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Remont pomieszczeń laboratorium promieniowania jonizującego oznaczonych numerami 213a, 213b, 213 c i 213g zlokalizowanych na II piętrze w budynku A w obiekcie Głównego Urzędu Miar przy ul. Elektoralnej 2 w Warszawie, numer ewidencyjny działki 50 w obrębie 5-03-01;

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.10.2021 | 12:00


» Location

00-139 Warszawa


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in