Naprawa fragmentu wolutowego szczytu w dwukondygnacyjnym ryzalicie w elewacji frontowej południowej willi, zlokalizowanej w granicy działki nr 55/2 KM42 przy ul. Kościuszki (6) 7 w Gnieźnie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: „Prace remontowe i bieżące naprawy budynków należących do powiatu”, w zakresie naprawy fragmentu wolutowego szczytu
w dwukondygnacyjnym ryzalicie w elewacji frontowej południowej willi, zlokalizowanej w granicy działki nr 55/2 KM 42 przy ul. Kościuszki (6) 7 w Gnieźnie. Obiekt jest fragmentem budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków nieruchomych miasta Gniezna – willa dawna loża masońska Gnesener Odd-Fellow-Logenheim z 1895 r. jako zabytek nieruchomy zlokalizowany w zabytkowym obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Gniezna wpisanego do rejestru zabytków.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2021 | 09:00


» Location

62-200 Gniezno


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Gnieźnieński
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in