Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Świadczenie usług sprzętowo – transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego w sezonach zimowych: 2021/2022, 2022/2023.
2. Zimowe kompleksowe utrzymanie dróg powiatowych w dwóch kolejnych sezonach zimowych polega na utrzymaniu przejezdności na drogach powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w okresie zimowym zgodnie z przyjętymi standardami poprzez zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie jezdni na drogach Powiatu Kieleckiego oraz utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.10.2021 | 12:00


» Location

25-211 Kielce


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in