Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda.

» Notice description

,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda.” w km 1+004 ÷1+064
Opis przedmiotowy robót budowlanych:
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne:
Odwodnienie:
Elementy ulic:
Zjazdy indywidualne z kostki
Roboty wykończeniowe
Zakres robót i technologię oraz warunki realizacji zadania określone w przedmiarze robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2021 | 10:00


» Location

08-440 Pilawa


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto i Gmina Pilawa
Al. Wyzwolenia 158
08-440 Pilawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in