Wykonanie robót budowlanych w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla zabezpieczenia przeciwpożarowego w pomieszczeniu piwnicy budynku przy ul. Smoluchowskiego 2 w Warszawie.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w
piwnicy (składnicy akt) w budynku przy ul. Smoluchowskiego 2 w Warszawie. Zakres
robót obejmuje następujące prace:
5.1.1. w branży budowlanej:
rozbiórkowe,
posadzkarskie,
murarsko-tynkarskie,
malarskie,
stolarskie,
wywóz elementów z rozbiórki na zwałkę,
5.1.2. w branży sanitarnej:
wymianę orurowania w pomieszczeniu składnicy akt,
montaż armatury hydraulicznej,
montaż hydrantu wewnętrznego DN 52 w pomieszczeniu składnicy akt,
wykonanie próby ciśnieniowej instalacji,
płukanie instalacji,
wykonanie pomiaru wydajności hydrantu,
wykonanie przejść szczelnych rurociągów,
5.1.3. w branży elektrycznej:
wykonanie instalacji kablowej i zasilającej,
wykonanie zabezpieczeń przejść instalacyjnych,
montaż urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej: centrali SSP wraz z
akumulatorami, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, czujek dymu,
elementu kontrolno – sterującego, sygnalizatorów optycznoakustycznych.
programowanie systemu,
uruchomienie systemu (ewentualne prace korekcyjne),
szkolenie w zakresie obsługi centrali systemu SSP,
wykonania instalacji Awaryjnego Oświetlenia Ewakuacyjnego,
montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego oraz oświetlenia awaryjnego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2021 | 10:00


» Location

02-660 Warszawa


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in