Remont tarasów na elewacji tylnej pałacu w Kochcicach przy ul. Zamkowej 1

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Pałac w Kochcicach (nr rejestru A/499) – wykorzystywany dla potrzeb Oddziałów Rehabilitacyjnych Kochcice (stanowiących jednostkę terenową Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgi Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich), zlokalizowany w Kochcicach przy ul. Zamkowej 1, na działce nr ewid. 137/30 obręb Kochcice, polegające na remoncie tarasów na elewacji tylnej pałacu w Kochcicach przy
ul. Zamkowej 1, według dokumentacji:
„Projekt budowlany wraz z programem postępowania konserwatorskiego remontu tarasów na elewacji tylnej pałacu w Kochcicach przy ul. Zamkowej 1”
2) sporządzonej przez:
mgr. inż. Ariana Gano-Kotule, upr. nr. 953/92, SL-0577.
3) zgodnie z pozwoleniem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Katowicach Delegatura w Częstochowie z dnia 13 marca 2020 r.
o numerze CZ/90/2020.
4) według dokumentacji, Załącznik nr 4a do SWZ - Przedmiar robót;
5) według dokumentacji, Załącznik nr 4b do SWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
6) według dokumentacji, Załącznik nr 4c do SWZ - Wykaz kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności zawiera.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.08.2021 | 11:00


» Location

41-940 Piekary Śląskie


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in