Sukcesywna dostawa roślin dla potrzeb „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa roślin dla potrzeb „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu i rozładować zamówione rośliny na terenie Gminy Władysławowo, w szczególności w siedzibie Zamawiającego we Władysławowie przy ul. Gdańskiej 78.
3. Wykaz gatunków roślin – byli, krzewów, drzew, pnączy wraz z ilościami maksymalnymi zostały określone w formularzu cenowym - załącznik nr 1 a do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.08.2021 | 12:00


» Location

84-120 Władysławowo


» Category assortment

  • Forestry products

» Buyer data

Abruko Plus Sp. z o.o.
ul. Gdańska 78
84-120 Władysławowo
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in