Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie biletów miesięcznych

» Notice description

Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie w roku szkolnym 2021/2022 będzie się odbywało w dni nauki szkolnej, zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego 2021/2022. Świadczenie usług odbywać się będzie na podstawie imiennych biletów miesięcznych zakupionych przez Gminę Jeziorzany. Przewóz uczniów będzie realizowany w godzinach porannych i południowych w oparciu o rozkład jazdy opracowany wspólnie z Wykonawcą na podstawie tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych. Każdorazowa zmiana rozkładu jazdy wymaga uprzedniego uzgodnienia przez strony umowy. Usługa powinna być tak zorganizowana, aby rozpoczynała się nie wcześniej niż o godzinie 700, a uczniowie zostali dowiezieni do szkoły pomiędzy godziną 730 i godziną 800. Wykonawca zapewni opiekę przewożonym uczniom poprzez stałą obecność w czasie przewozu co najmniej jednego opiekuna. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania odpowiedniego taboru środka transportu, dopuszczonego do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich, ogrzewanych w okresie zimowym, z aktualnym ubezpieczeniem OC i NW oraz aktualnymi badaniami technicznymi. Autobusy muszą być dostosowane do przewozu uczniów, posiadać odpowiednią liczbę miejsc dostosowaną do wskazanej w załączniku szacunkowej liczby uczniów na każdej trasie, odpowiednio oznakowane (z przodu autobusów należy umieścić tablicę koloru żółtego z czarnym napisem „Autobus szkolny”, znak „Stop” oraz znak „Uwaga Dzieci”, wyraźnie widoczne podczas wsiadania i wysiadania uczniów).
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określi umowa, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.08.2021 | 10:00


» Location

21-146 Jeziorzany


» Category assortment

  • Post and courier services
  • Transportation, logistics, freight forwarding and warehousing services
  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Jeziorzany
ul. Rynek 22
21-146 Jeziorzany
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in