Wykonanie ścianki wspinaczkowej boulderowej wraz z projektem 3D i projektem technicznym dla Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu” zlokalizowanego przy al. Politechniki 10, 93-590 Łódź w formule zaprojektuj i wybuduj

» Notice description

Przedmiotowy Program Funkcjonalno-Użytkowy przygotowany został dla potrzeb realizacji zadania pod nazwą: „Wykonanie ścianki wspinaczkowej boulderowej wraz z projektem 3D i projektem technicznym dla Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu” zlokalizowanego przy al. Politechniki 10, 93-590 Łódź w formule zaprojektuj i wybuduj”
Na ściankę boulderową ma składać się dziesięć pełnych i różnorodnych formacji umożliwiających ułożenie jednocześnie dziesięciu nie kolidujących ze sobą dróg wspinaczkowych w różnym charakterze. Każda formacja powinna mieć minimum 3m szerokości.
W tym formacje przewieszone o zróżnicowanych płaszczyznach nie przekraczających 60°. Średnia nachylenia profili ma być zbliżona do wartości 30° (min. +5° dla formacji połogich i do max. 60° dla formacji przewieszonych).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.08.2021 | 08:00


» Location

90-924 Łódź


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in