„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydwągi, Gmina Mrągowo - Etap II” w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych