Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonce

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej
nr 2 w Zielonce.

2. Szczegółowy opis i zakres zamówienia oraz warunki realizacji zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 8 do SWZ) sporządzona przez firmę Woźnicki, Zdanowicz Architekci z Warszawy w zakresie:
-projekt wykonawczy branży budowlanej
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.08.2021 | 10:00


» Location

05-220 Zielonka


» Category assortment

  • Toys

» Buyer data

Miasto Zielonka
Lipowa 5
05-220 Zielonka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in