„Prace geodezyjne na terenie Powiatu Płockiego – etap IV: mapa zasadnicza – aktualizacja mapy zasadniczej Zadanie nr 6 – gmina Mała Wieś oraz Zadanie nr 8 – gmina Brudzeń Duży”.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.07.2021 | 10:00


» Location

Bielska 59
09-400 Płock
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Measurements, tests and technical acceptance
  • Design services
  • Technical documentation

» Buyer data

Powiat Płocki
Bielska 59
09-400 Płock
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in