Zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz portali tematycznych i towarzyszących wraz z systemem zarządzania treścią CMS oraz niezbędnymi funkcjonalnościami.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie następujących Zadań:
1) Zadanie I - Opracowanie Planu realizacji przedmiotu Umowy;
2) Zadanie II - Wykonanie Projektu graficznego i Interaktywnej Makiety, w tym:
a) Podzadanie II.I - Wykonanie projektu graficznego;
b) Podzadanie II.II – Wykonanie Interaktywnej Makiety;
3) Zadanie III - Wykonanie projektu technicznego;
4) Zadanie IV – Opracowanie i wdrożenie Systemu CMS;
5) Zadanie V- Opracowanie Portalu Informacyjnego 2.0 i migracja danych, w tym:
a) Podzadanie V.I - Wykonanie wersji beta Portalu Informacyjnego 2.0;
b) Podzadanie V.II - Wdrożenie Portalu Informacyjnego 2.0 i migracja danych;
6) Zadanie VI - Przeprowadzenie szkoleń;
7) Zadanie VII - Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
8) Zadanie VIII - Wykonywanie usług asysty technicznej.
Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ oraz umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.08.2021 | 11:00


» Location

00-925 Warszawa


» Category assortment

  • Network infrastructure devices
  • Telecommunications infrastructure
  • Licences and software
  • Portable memory storage devices
  • Telecommunications equipment and accessories
  • Hardware, parts and accessories
  • Internet and telephone services
  • Software development
  • Implementation services
  • Maintenance and support

» Buyer data

Główny Urząd Statystyczny
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in