Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przebudowy odcinka ulicy bocznej od ul. Przyjaźni (dz.nr 2691/1) w ramach zadania: „Przebudowa odcinka ulicy bocznej od ul. Przyjaźni (dz.nr 2691/1)”.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.07.2021 | 09:00


» Location

LEŚNA 2
42-400 Zawiercie
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Design services

» Buyer data

GMINA ZAWIERCIE
LEŚNA 2
42-400 Zawiercie
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in