Modernizacja budynku zlokalizowanego przy al. Partyzantów 28 w Puławach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku przy al. Partyzantów 28 w Puławach polegające na urządzeniu i wyposażeniu pomieszczeń dostosowanych do charakterystyki placówki opiekuńczo-wychowawczej, w tym wydzieleniu dodatkowych łazienek, wymianie wyposażenia sanitariatów wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi: budowlanymi i instalacyjnymi w zakresie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, grzewczej, oświetleniowej, gniazd 230V i 400V, przyzywowej, teletechnicznej, LAN, monitoringu, połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń i demontażem instalacji gazowej, oraz montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych i budowa dźwigu osobowego wraz z posadowieniem windy w konstrukcji podestu schodów zewnętrznych i przebudową ściany zewnętrznej dla potrzeb Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach i placówek opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych w budynku; zadanie obejmuje również niezbędne roboty instalacyjne – wykonanie zasilania elektrycznego windy, instalacji LAN, instalacji uziemiającej i ochrony od porażeń, wykonanie odprowadzenia wód deszczowych.
Ważne. Zamówienie ma być wykonane zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 12 stycznia 2021r. -znak WSTV.43.3.2020.AS.1, oraz pozwoleniem na budowę. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie oferty wymagania określone we wskazanych aktach prawnych szczególnie w zakresie sposobu, terminu i pory realizacji, składowania materiałów i utylizacji wytworzonych odpadów, parametrów pracy i lokalizacji wbudowywanych urządzeń, wymagań ochrony obszaru NATURA 2000. Zamówienie będzie realizowane pod nadzorem chiropterologicznym zapewnionym przez Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2021 | 11:00


» Location

24-100 Puławy


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Powiat Puławski w Puławach
Al. Królewska 19
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in