Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga-Południe w okresie 01.11.2021 r. -31.10.2024 r.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, sortowania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, które będą realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U z 2018 r. poz.2188).
Szczegółowy opis oraz zakres usług określają załączniki nr 10,11 do SWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.07.2021 | 12:00


» Location

03-841 Warszawa


» Category assortment

  • Post and courier services

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in