Usługa kompleksowej organizacji wydarzeń promujących działania urzędu

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługi przygotowania i organizacji wydarzeń, w szczególności: konferencji, spotkań, śniadań prasowych, gali, stoisk targowych i wystawienniczych, wideokonferencji i streamingów w zakresie działań Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Wydarzenia mogą być organizowane na terenie całej Polski.
2. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa „Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)” stanowiący załącznik nr 2 do SWZ oraz „Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy” stanowiące załącznik nr 8 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.07.2021 | 12:00


» Location

00-507 Warszawa


» Category assortment

  • Event planning

» Buyer data

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in