Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na terenie AMW, przy ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę z podziałem na części

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.07.2021 | 09:00


» Location

Inżyniera Jana Śmidowicza, 69
81-127 Gdynia
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Inżyniera Jana Śmidowicza, 69
81-127 Gdynia
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in