Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, nieużywanych hybrydowych konwerterów sygnałów synchro (selsynowych) na postać cyfrową i sygnałów resolwerowych na postać cyfrową.

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.07.2021 | 10:00


» Location

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Electrical and electronic devices

» Buyer data

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in