„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy zadaniu pn. Część 1–Budowa placu zabaw dla dzieci w Romanowie ”.

» Notice description

Zakres robót budowlanych objętych nadzorem obejmuje obejmuje: budowę placu zabaw do niezorganizowanych zabaw ruchowych lokalnej społeczności.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, wykonawczy, STWiOR oraz przedmiar.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.07.2021 | 11:30


» Location

26-660 Jedlińsk


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Jedlińsk
ul. Warecka 19
26-660 Jedlińsk
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in