dostawa płyt do napromieniania piersi i płuc dla IFJ PAN

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.07.2021 | 10:00


» Location

ul. Radzikowskiego, 152
31-342 Kraków
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Radzikowskiego, 152
31-342 Kraków
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in