Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan-Grabina na odcinku 957mb, od km 0+006,60 do km 0+678,60 od km 0+000 do km 0,096 oraz od km 1+419 do km 1+608

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.07.2021 | 12:00


» Location

ul. Żeromskiego 24
23-213 Zakrzówek
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works
  • Road and railroad services

» Buyer data

GMINA ZAKRZÓWEK
ul. Żeromskiego 24
23-213 Zakrzówek
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in