Obsługa geodezyjno-kartograficzna dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, kanałem technologicznym, siecią wodociągow

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.06.2021 | 10:00


» Location

Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Miasto Oleśnica
Rynek-Ratusz
56-400 Oleśnica
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in