Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wydziału Mechanicznego