Dostawa nawozów dla RZD w Błoniu Topoli, w podziale na 3 części zamówienia

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów dla RZD w Błoniu Topoli, w podziale na 3 części zamówienia:
1) Część I: Nawozy mineralne azotowe i potasowe
2) Część II: Nawozy mineralne wieloskładnikowe
3) Część III: Wapno węglanowe
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.
Zamawiający nie ogranicza liczby części, jakiej można udzielić jednemu wykonawcy.
Nawozy powinny pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia liczony od dnia dostawy.
Termin wykonania zamówienia: do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.06.2021 | 10:00


» Location

24-100 Puławy


» Category assortment

  • Fertilisers, plant protection products and agrochemicals

» Buyer data

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Chemicals category published on OnePlace in last 10 days.