Świadczenie usług cateringowych dla Stobrawskiego Centrum Medycznego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Świadczenie usług cateringowych dla pacjentów SCM Sp. z o. o.:
1) Całodzienne wyżywienie dla pacjentów Szpitala w Kup: przygotowywanie, dostawa posiłków do węzła cateringowego na terenie Zamawiającego, ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup,
2) Całodzienne wyżywienie dla pacjentów Szpitala w Pokoju: przygotowywanie, dostawa posiłków do kuchenek oddziałowych wraz z rozdziałem posiłków do pacjenta oraz zbieraniem naczyń po posiłkach, zmywaniem i przechowywaniem naczyń w dzierżawionych pomieszczeniach, ul. Namysłowska 22, 46-034 POKÓJ.
2. Miejsce wytwarzanie posiłków nie może być oddalone od miejsca ich dystrybucji o nie więcej niż 60km.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy posiłków przygotowanych według ustalonego jadłospisu we wszystkie dni tygodnia w określonym poniżej czasie:
1) śniadania - od 6:50 do 7:10
2) obiady - od 11:50 do 12:10
3) podwieczorki - do 15:00
4) kolacje - do 17:00
Zamawiający dopuszcza dowóz podwieczorków i kolacji łącznie z dostawą obiadu – pod warunkiem zachowania obowiązującej temperatury posiłków – dot. podawania kolacji w postaci ciepłych potraw.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.06.2021 | 08:00


» Location

46-082 Kup


» Category assortment

  • Catering services

» Buyer data

Stobrawskie Centrum Medyczne
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in