„Dostawa oscyloskopu cyfrowego w ramach projektu „Rekonfigurowany System Zasilania Statków Powietrznych 270V – 28V d.c”. Nr umowy POIR.01.01.01-00-1440/20-00, w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oscyloskopu cyfrowego na potrzeby Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej wg Załącznika Nr 2 (Specyfikacja techniczna – Opis przedmiotu zamówienia kol. 2) do SWZ i obejmuje:
1) dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
2) instalację i uruchomienie sprzętu (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej),
3) udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt,
4) przekazanie Zamawiającemu wymaganych nośników, dokumentacji i podręczników wraz z niezbędnymi akcesoriami (jeśli były wymagane w Specyfikacji technicznej),
5) przeszkolenie pracowników Zamawiającego (jeśli było wymagane w Specyfikacji technicznej).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.06.2021 | 09:15


» Location

15-351 Białystok


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in