Modernizacja układu magazynowania i transportu mączki kamienia wapiennego spod zbiorników nr 1 i 2 dla potrzeb nowego bloku – montaż sprężarek, modernizacja instalacji sprężonego powietrza, instalacji wody chłodzącej, instalacji aeracji dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.