Przygotowanie skryptu do prowadzenia zajęć na kierunku informatyka - powtórne