OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIŁOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI NIEMSTÓW.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnozakresowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania objętego niniejszym postępowaniem.2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zadania określa SWZ oraz załączone do niej dokumenty,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.07.2021 | 09:00


» Location

59-300 Lubin


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Gmina Lubin – Urząd Gminy w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in