„Wykonanie etalażu wraz z oświetleniem do ekspozycji stałej Muzeum Historii Miasta Poznania”