Przeb.dr powiat nr 4612 W Pątki Płociczno Mleczówka Suchy Grunt, nr 4615W Pątki Dziwy Sinogóra i nr 4613W od dr nr 541 Brudnice Sinogóra Kipichy – Odcinek 4613W od km 17+520,08 do km 18+023,58

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.07.2021 | 10:00


» Location

Plac Józefa Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works
  • Dismantling services
  • Road and railroad services

» Buyer data

POWIAT ŻUROMIŃSKI
Plac Józefa Piłsudskiego 4
09-300 Żuromin
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in